Azərbaycan İnternet Forumu İdarə Heyətinin Məlumatı

Yığıncaqda «İnternetin tənzimlənməsi » işçi qrupunun hazırladığı «İnternet şəbəkəsindən istifadə normaları» haqqında sənədin yekun variantı qəbul edilib. Qeyd olunan sənəd ölkədə İnternet şəbəkəsinin normal fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün internet istifadəçiləri tərəfindən qəbul edilməsi tövsiyyə olunan müəyən etik və texnoloci normalardan  ibarətdir.Yığıncaqda «İnternet şəbəkəsindən istifadə normaları»nın İnternet bazarının digər subyektləri tərəfindən də qəbul edilməsi məqsədəuyğun hesab edilib və maraqlı qurumlar və şəxslər iərəfindən sənədin imzalanması üçün açıq saxlanılması qərara alınıb.
Yığıncaqda son dövrlərdə İnternet bazarının bir sıra subyektləri tərəfindən «Unlimited»( limitsiz)» internet xidməti üzrə  qiymətlərin məhdudlaşdırılması (minimal hədd müəyyənləşdirilməsi) istiqamətində aparılan bloklaşma ilə bağlı müzakirələr aparılıb. İnternet istifadəçilərin maraqlarının qorunması, sərbəst bazar mühitinin yaradılması sahəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təsirli tədbirlər görə bilmədiyi qeyd olunub.
Yığıncaqda, mövcudluğu məhkəmə predmeti olan «Bakinternet» dövlət provayderi tərəfindən qeyd olunan xidmət üzrə qiymətlərin birdən-birə 50% qaldırılması  dövlət internetinin mahiyyəti nöqteyi-nəzərdən və qiymət siyasəti səhətdən dünyada analoqu olmayan bir hal kimi qiymətləndirilib.
AİF bütövlükdə AzNet-in maraqlarını qorumaq məqsədilə bu istiqamətdə daha ciddi addımların atılmasını məqsədəuyğun hesab edib. Yığıncaqda Rabitə Nazirliyi və onun nəzdində yaradılan Provayderlər Assosasiyası tərəfindən Tarif Şurasına təqdim elimiş təklifin müvafiq tənzimləyici dövlət qurumları tərəfindən mövcud qanunvericiliyə zidd olduğuna görə baxılmadığı haqzqında məlumat nəzərə alınıb. AİF bununla bağlı , eləcədə 10 ay davam edən «İnternet məhkəməsi» ilə bağlı işin hazırda Apellyasiya məhəkəməsində baxıldığını nəzərə alaraq ölkənin İnternet bazarının subyektlərinə Müraciət qəbul edib. Müraciətdə , qanuna zidd olaraq tətbiq edilən tariflərin  hansısa qeyri-qanuni Müqavilələrlə təsbit edilməsi yolverilməz hesab edilir, bütün qüvvələrin «İnternet senzurasının» birdəfəlik aradan qaldırılması istiqamətində  cəmləşdirilməsinin vacibliyi vurğulanır.
Yığıncaqda müxtəlif nominasiyalar üzrə Milli internet resursların illik müsabiqələrinin keçirilməsi ilə bağlı təşkilati məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi mexanizmlərinin hazırlanması üçün müvafiq İşçi  Qrupu yaradılıb.

AİF İdarə Heyəti
Tel: 98-72-56
Mobil: 8(50/55) 311 70 45
Veb: www.cit.az
Email: info@cit.az

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>