Azərbaycan İnternet Forumunun Məlumatı

logoRegionların informasiya  məkanında qeyri-bərabər  vəziyyətin hökm sürdüyü,  milli efir  tezliklərindən səmərəli və effektiv istifadə olunmadığı bir şəraitdə mövcud informasiya subyektlərinin fəaliyyətin  dayandırılması absurd bir  addım olardı. Bu  Azərbaycanın informasiya  məkanını  daha təhlükəli  bir  vəziyyətə gətirib çıxarardı.
Ölkədə kabel, internet  və peyk yayımının yetərli və hamı üçün əlçatan olmadığı indiki şəraitdə adı çəkilən  radioların yerli tezlikdə  fəaliyyətinin dayandırılması  və  digər yayımlara yönləndirilməsi vətəndaşların müstəqil informasiya  almaq  hüquqlarını xeyli məhdudlaşdıracağı şəksizdir. AİF MTRŞ rəhbərliyinin bu  bəyanatını   ölkənin qoşulduğu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə, Habelə BMT-nin qəbul etdiyi və Azərbaycanın qoşulduğu Mülki və Siyasi hüquqların qorunmasına dair Konvensiyanın 19-cu maddəsinə və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi presedentlərinə zidd hesab edir və bunu plüralizmin, habelə ifadə azadlığının   məhdudlaşdırılmasına yönələn təşəbbüs hesab edir. AİF həmçinin milli tezlik resursların əhəmiyyətinin kifayət  qədər artdığı indiki vəziyyətdə, Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının statusuna yenidən baxılmasını, bu sahəyə ictimai nəzarət imkanlarının genişləndirilməsini, komissiyada mülki və ictimai sektorun xüsusi çəkisinin  artırılmasını  zəruri hesab edir AİF milli tezliklərin ayrılması və istifadəsi prosesində şəffaflığın təmin olunmasını, efir  boşluğunun qarşısının alınmasını, efir tezliklərindən effektiv istifadə edilməsini, maraqlı tərəflərin bu resursdan istifadəsi üçün normal şərait yaradılması vacib hesab edir.

AİF
Tel: 492-44-44
www.informasiya.org

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>