Müxtəlif sürətlər üzrə ADSL İnternet xidmətinin (UNLIMITED ) qiymətlərinin müqayisəsi

ADSL İnternet xidmətinin (UNLIMITED ) qiymətlərinin müqayisəsinin cədvəli

Sürət
Azərbaycan
Rusiya
Danimarka
Türkiyə
Iran
Ermenistan.
Ukrayna
Qırgızıstan
64 kbit/s
 50 $
5-10 $
128 kbit/s
100 $
5- 10 $
15 – 25$
51 $
256 kbit/s
170 $
10- 15$
15 – 30$
25 $
512 kbit/s
400 $
10 -15$
 5- 10 $
50 $
95 $
1028
kbit/s
(1 M/bit)
700 $
25$ – 280$
10 $
50 $
450$
580$
2048 kbit/s
(2 M/bit)
1500 $
30 – 45 $
10-15 $
75  $
4 Mbit
3000 $
25 $
40 $
95 $

Rəqəmlər AIF -in mütəxəssisləri  tərəfindən Internet  üzərindən araşdırmalar  aparmaqla  qeyd olunan tarixlər  üzrə əldə olunub

AİF
492-44-44www.cit.az 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>