Azərbaycan İnternet Forumu

İdarə Heyətinin yığıncağında AİF-in aşağıdakı istiqamətlər üzrə İşçi Qruplarının yaradılması qərara alınıb. – İnternet və hüquq. İnternetin tənzimlənməsi məsələləri. – Milli internet resurslarının inkişafı.  -Media və ictimaiyyətlə əlaqə, beynəlxalq əlaqələr.  -İnternet texnologiyaların inkişafı . -Virtual ictimaiyyət və s, Continue reading

Azərbaycan İnternet Forumu ictimai birliyinin təsis yığıncağı keçirilib.

AİF-in qurulması ideyasının əsasında Azərbaycan İnterntinin ümumi problemləri ətrafınla internet bazarının ayrı-ayrı subyektlərinin monopol və bazar maraqlarından kənar müzakirələr aparmaq və ölkənin internet cəmiyyətinin inkişafına təkan vermək durur.
Təsis protokolu imzalanmış və AİF-in Nizamnaməsi Continue reading