Azərbaycan İnternet Forumu və “Multimedia” Mərkəzinin Məlumatı

Təbii inhisar subyekti kimi İnternet bazarının subyektlərinə yetərinсə təsir imkanlanı olan RN tərəfindən hazırlanan və bəzi Provayderlər tərəfindən dəstəklənən təklifin mahiyyətсə yenə də ölkə qanunveriсiliyinə zidd olması (ümumi telefon şəbəkəsindən istifadəyə məhdudiyyət qoyulması) vurğulanıb. Continue reading